محصولات

هنر کوفته گری فولا دسازی
 

خروس

جنس اثر : فولاد _ ظاهر آرایی سیم زرکوبی وزن  : 10 کیلوگرم ارتفاع : 115 سانتیمتر طول  : 90 سانتیمتر عرض : 50 سانتیمتر...
نمایش محصول
 

عقاب

جنس اثر : فولاد _ ظاهر آرایی سیم زرکوبی وزن  : 7 کیلوگرم ارتفاع : 90 سانتیمتر طول  : 90 سانتیمتر عرض : 40 سانتیمتر...
نمایش محصول
 

اسب و کالسکه

جنس اثر : فولاد _ ظاهر آرایی سیم زرکوبی وزن  : مجموع اسب و کالسکه 150 کیلوگرم ارتفاع : 165 سانتیمتر طول  : 390 سانتیمتر...
نمایش محصول
 

اسب بالدار

جنس اثر : فولاد _ ظاهر آرایی سیم زرکوبی وزن  : 70 کیلوگرم ارتفاع : 180 سانتیمتر طول  : 150 سانتیمتر عرض : 100 سانتیمتر...
نمایش محصول